Nosaltres: Tema 6. Paràmetres fisiològics del joc i teoria de l'entrenament aplicada al rugbi.