Nosaltres: Unitat didáctica II: La immobilització. problemes derivats