Nosaltres: Unitat didáctica III: Mobilitzacions i estiraments