Nosaltres: Activitats per a consolidar els conceptes teòrics desenvolupats a classe.