Nosaltres: Elements de sexisme en els Mitjans Comunicació de Masses