Nosaltres: INTRODUCCIÓ A LA GERONTOLOGIA I L'ESTUDI DE L'ENVELLIMENT