Nosaltres: LES EMOCIONS I L'ESTAT PSICOAFECTIU A LA VELLESA