Nosaltres: Malalties pulmonars parenquimàtiques difuses: