Nosaltres: La promoció de la salut mitjançant la defensa de la salut.