Nosaltres: SESSIONS CLÍNIQUES GENERALS DE L'HOSPITAL I DEL SERVEI D'URGÈNCIES I DE MEDICINA INTENSIVA.