Nosaltres: EXPLORACIONS I PROCEDIMENTS DE MONITORATGE