Nosaltres: PRESENTACIÓ EN SESIÓ CLÍNICA DEL SERVEI D'UN CAS CLÍNIC.