Nosaltres: ALTERACIONS DE LA MARXA EN POBLACIÓ INFANTIL