Nosaltres: Conceptes bàsics en la intervenció en addiccions