Nosaltres: Característiques i elements de la programació didàctica. Unitats didàctiques.