Nosaltres: Introducció a la inferència estadística i al contrast d'hipòtesi