Nosaltres: Aproximació conceptual a les lesions esportives