Nosaltres: Procés de readaptació/reeducació esportiva