Nosaltres: Adquisició de documentació: L'estat de l'art respecte a la temàtica del TFM