Nosaltres: Tipus de variables: qualitatives i quantitatives