Nosaltres: Anàlisi estadística inferencial (bivariant). Comparació de mitjanes, comparació de proporcions.