Nosaltres: Interpretació dels resultats d'una recerca en AP o SP