Nosaltres: Tècniques d'avaluació i intervenció psicològica en diferents problemes de salut.