Nosaltres: La posmodernitat antropològica: deconstrucció, etnografies i literaturització.