Nosaltres: Mètodes informàtics aplicats al tractament de dades en farmacocinètica i Biofarmàcia ''