Nosaltres: INTRODUCCIÓ AL CAMP DE LA GERONTOLOGIA I SALUT