Nosaltres: Tractament farmacològic no vasoactiu ni inotròpic, en el xoc sèptic