Nosaltres: Lesions per agents físics externs I: cremades