Nosaltres: Lesions per agents físics externs III: electricitat