Nosaltres: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ PRECOÇ EN EL PACIENT POSTOPERAT