Nosaltres: VALORACIÓ I PAUTA D'ACTUACIÓ EN EL TRAUMA CRANIOENCEFÀLIC GREU