Nosaltres: SEDOANALGESIA EN EL PACIENT EN VENTILACIÓ MECÀNICA