Nosaltres: TEMA 4 ACTUACIONS SOBRE FRECUENTACION. ASSEGURAMENT I CARTERA DE SERVEIS