Nosaltres: TEMA 2 ABORDATGE INTEGRAT AP / AE DEL PACIENT PLURIPATOLÒGIC COMPLEX. EXPERIÈNCIA DEL DEPARTAMENT 20.