Nosaltres: PARTE I: DIRECCIÓ DE LA INNOVACIÓ I LA TECNOLOGIA