Nosaltres: ANÀLISI ESTRATÈGICA: L'ENTORN ESPECÍFIC