Nosaltres: ESTRATÈGIES AMB BASE EN LES CARACTERÍSTIQUES DE LA INDÚSTRIA I DE BASE TECNOLÒGICA