Nosaltres: DEFINICIÓ I OPERABILITAT DE VARIABLES. ANÀLISI DESCRIPTIVA. GESTIÓ DE DADES.