Nosaltres: Resum dels resultats: meta anàlisi, sistemàtica i revistes ressenyes de síntesi.