Nosaltres: Proves complementàries en el diagnòstic clínic. Indicadors de validesa i utilitat.