Nosaltres: Aplicabilitat de les guies clíniques basades en evidències en la pràctica clínica