Nosaltres: UNITAT 1. IMPOSICIÓ SOBRE EL TRÀFIC PATRIMONIAL EN L'IMPOST SOBRE TRANSMISSIONS PATRIMONIALS I ACTES JURÍDICS DOCUMENTATS