Nosaltres: Sistemes de comunicació: UART, USB, SPI, I2C