Nosaltres: Desenvolupament psicològic entre els 6 i els 12 anys: infantesa intermèdia