Nosaltres: Organització general del sistema nerviós.