Nosaltres: UNITAT II. FACTORS PSICOSOCIALS IMPLICATS EN EL PROCÉS DE MALALTIA