Nosaltres: UNITAT III. COMUNICACIÓ, GRUPS I TREBALL EN EQUIP.