Nosaltres: UNITAT I.- Contextualització de la fisioteràpia en el marc professional