Nosaltres: UNITAT III.- Examen morfostàtic: Generalitats, alteracions estàtiques.