Nosaltres: Unitat IV: Anàlisi biomecànic del cos humà